ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1741 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยลูกดก-มัสยิดกอจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
03 พ.ค. 2559
1742 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยท่าเรือ 11 แยก 1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
03 พ.ค. 2559
1743 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
02 พ.ค. 2559
1744 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 เม.ย. 2559
1745 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
01 มี.ค. 2559
1746 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
04 ม.ค. 2559
1747 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ธ.ค. 2558
1748 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาทำท่าน้ำลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
16 พ.ย. 2558
1749 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
02 พ.ย. 2558
1750 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| 175 |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193