ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1781 ประกาศสอบราคาซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล ชุดนักกีฬาตะกร้อ ชุดนักกีฬาวอลเล่ย์บอล และเสื้อกีฬาพื้นบ้าน พร้อมสกรีน ดาวน์โหลดเอกสาร
257
22 เม.ย. 2558
1782 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 เม.ย. 2558
1783 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
01 เม.ย. 2558
1784 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่พร้อมเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
16 มี.ค. 2558
1785 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายประปาบางระกำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
337
05 มี.ค. 2558
1786 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยหมู่บ้านโรมัน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
310
05 มี.ค. 2558
1787 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสะพานบางเตย – ประตูน้ำไม้เสียบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
317
05 มี.ค. 2558
1788 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. องค์การบริหารส่วน-ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
289
03 มี.ค. 2558
1789 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
02 มี.ค. 2558
1790 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
19 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| 179 |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193