ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
26 พ.ย. 2564
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดม,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 พ.ย. 2564
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 พ.ย. 2564
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 416 ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 พ.ย. 2564
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 พ.ย. 2564
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 พ.ย. 2564
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 พ.ย. 2564
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 พ.ย. 2564
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้งในสถานการณ์ Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
15 พ.ย. 2564
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง และพัดลม สำหรับบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
15 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193