ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มเปลี่ยนแปลงประตุอาคารสำนักงาน อบต.ท่าเรือ (หลังเก่า) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 ก.พ. 2564
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 ก.พ. 2564
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 ก.พ. 2564
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟ LED สีดาว จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ก.พ. 2564
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 ก.พ. 2564
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ก.พ. 2564
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กใส่แฟ้ม ขนาด ๒ ชั้น ๒๐ ช่่อง จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ก.พ. 2564
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรายได้่จังหวัด ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ก.พ. 2564
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ก.พ. 2564
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ใบมีดเกรดดิน และตรวจสอบอุปกรณ์ของรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ยี่ห้อ John Deere รุ่น ๕๖๑๕ MFWD หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160