ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1791 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
02 ก.พ. 2558
1792 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
05 ม.ค. 2558
1793 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
01 ธ.ค. 2557
1794 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางเตย-ไม้เสียบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
384
28 พ.ย. 2557
1795 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะเมา ดาวน์โหลดเอกสาร
312
05 พ.ย. 2557
1796 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
03 พ.ย. 2557
1797 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่ 14 บ้านจังหูนใต้ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
31 ต.ค. 2557
1798 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจดมาตรและจัดเก็บค่าน้ำประปาภายในตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
10 ต.ค. 2557
1799 ขอประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 ต.ค. 2557
1800 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| 180 |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193