ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1831 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยหมู่บ้านโรมัน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
311
05 มี.ค. 2558
1832 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสะพานบางเตย – ประตูน้ำไม้เสียบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
319
05 มี.ค. 2558
1833 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. องค์การบริหารส่วน-ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
291
03 มี.ค. 2558
1834 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
02 มี.ค. 2558
1835 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
19 ก.พ. 2558
1836 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
02 ก.พ. 2558
1837 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
05 ม.ค. 2558
1838 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
01 ธ.ค. 2557
1839 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางเตย-ไม้เสียบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
28 พ.ย. 2557
1840 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะเมา ดาวน์โหลดเอกสาร
313
05 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| 184 |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198