ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1851 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด สถานีสูบน้ำบ้านชะเมา หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
09 ก.ย. 2557
1852 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในตำบลท่าเรือ จำนวน 8 แห่ง หมู่ที่ 6,7,17,19 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
09 ก.ย. 2557
1853 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายรายได้จังหวัด 1 - สี่แยกนายกบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
05 ส.ค. 2557
1854 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายหลวงสงฆ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
05 ส.ค. 2557
1855 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหลังช่อง 11 (ท่าเรือ27) พร้อมคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
05 ส.ค. 2557
1856 ประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
04 ส.ค. 2557
1857 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกียกกาย 2 (ท่าเรือ 43) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
04 ส.ค. 2557
1858 โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ มีสภาพใหม่ จำนวน 44 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คััน ดาวน์โหลดเอกสาร
275
01 ส.ค. 2557
1859 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบางปลิง - ในอ่าว หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
01 ส.ค. 2557
1860 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคลส.สายข้างโรงเรียนชุมชนวัดหมน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
01 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| 186 |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198