ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1861 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังที่อยู่้อาศัยหมู่ที่ 19 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
01 ส.ค. 2557
1862 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
01 ส.ค. 2557
1863 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ส.ค. 2557
1864 ประกาศสอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายมัสยิสกอจันทร์ (หลังบ้านบังดล)หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
28 ก.ค. 2557
1865 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายตรีนิมิต - บางทวด หมู่ที่9-1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
28 ก.ค. 2557
1866 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายท่าสะท้อน-ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
28 ก.ค. 2557
1867 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
03 ก.ค. 2557
1868 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปา อบต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
03 ก.ค. 2557
1869 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหัวหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
13 มิ.ย. 2557
1870 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายพหล - เสรี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
13 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| 187 |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198