ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าชนิดโซล่าเซลล์ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 ก.พ. 2564
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปักเสาพาดสายไฟฟ้าระบบปะปาหมู่ที่ ๙,๑๐,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 ก.พ. 2564
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยท่าเรือ 17-19 ม.10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ก.พ. 2564
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทะเบียน บม ๙๐๖๔ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ก.พ. 2564
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 ก.พ. 2564
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เเบบ 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 ก.พ. 2564
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน พื้นเหล็กแผ่นดันขยะ และพื้นรับขยะพร้อมทาสีเพื่อกันสนิม รถบรรทุกมูลฝอยทะเบียน ๘๑-๙๕๑๑ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๕ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ก.พ. 2564
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทาง 60,000 กิโลเมตร พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายทะเบียน 82-5352 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 ก.พ. 2564
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ก.พ. 2564
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160