ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ.ประเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 พ.ย. 2564
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 พ.ย. 2564
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ., รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 พ.ย. 2564
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 พ.ย. 2564
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพร้อมดื่ม 100% (ยู เอช ที) ตรานมโรงเรียนขนาด 200 มิลลิลิตร/กล่อง ชนิดจืด จำนวน 6,020 กล่อง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 13 พฤษภาคม 2565 สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 พ.ย. 2564
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพร้อมดื่ม 100% (ยูเอชที) ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 มิลลิลิตร/กล่อง ชนิดจืด จำนวน 54,180 กล่อง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 พ.ย. 2564
187 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 พ.ย. 2564
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2564-28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 ต.ค. 2564
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระบบ อบต.ท่าเรือ อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ต.ค. 2564
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง สำหรับการบริการฉีดวัคซีนเชิงรุงในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริการส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
18 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192