ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบน้ำซอยท่าเรือ 5,7 (สุขสมบูรณ์) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 มิ.ย. 2564
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มประตูหน้า กระจกห้องกองศึกษาและห้อฃนายก อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 มิ.ย. 2564
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 มิ.ย. 2564
184 เชิญชวนวิจารณ์ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 มิ.ย. 2564
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 มิ.ย. 2564
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดท่าเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 มิ.ย. 2564
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายฟาร์มแพะ หมู่ที่ 15 ตำบล ท่าเรือ อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 มิ.ย. 2564
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลานเท-ครูบล หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 มิ.ย. 2564
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานดอกไม้แห้งสีม่วงและธงชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 มิ.ย. 2564
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระพรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัทรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมติดตั้งบนโครงเหล็กเดิม ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ขนา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172