ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1891 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุมเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายซอยตาหมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
20 ก.ย. 2556
1892 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายชีวัดนา - บ้านบางเตต หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
11 ก.ย. 2556
1893 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถน คสล.สายนายจำนง - สอ.บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
377
11 ก.ย. 2556
1894 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ 4,15 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
09 ก.ย. 2556
1895 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสว่าง - ในอ่าว หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
02 ก.ย. 2556
1896 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจังหูน - หนองหนอน หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
02 ก.ย. 2556
1897 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายรายได้จังหวัด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
02 ก.ย. 2556
1898 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
02 ก.ย. 2556
1899 ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
469
23 ส.ค. 2556
1900 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
01 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| 190 |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198