ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1901 โครงการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง มีสภาพใหม่ ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 44 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
426
25 มิ.ย. 2556
1902 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 และก่อสร้างอาคาร คสล.พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
13 มิ.ย. 2556
1903 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนน จำนวน 4 โครงการ (หมู่ที่ 9,12,13,15) ดาวน์โหลดเอกสาร
442
13 มิ.ย. 2556
1904 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
03 มิ.ย. 2556
1905 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 4 โครงการ (หมู่ที่ 2, 10, 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
482
30 พ.ค. 2556
1906 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
437
27 พ.ค. 2556
1907 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
14 พ.ค. 2556
1908 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ดาวน์โหลดเอกสาร
446
14 พ.ค. 2556
1909 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
01 พ.ค. 2556
1910 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
413
22 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| 191 |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198