ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1911 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬาและเสื้อกีฬาพื้นบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 เม.ย. 2556
1912 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
510
12 มี.ค. 2556
1913 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
01 มี.ค. 2556
1914 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด้กเล็กท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
22 ก.พ. 2556
1915 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
01 ก.พ. 2556
1916 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
03 ม.ค. 2556
1917 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
03 ธ.ค. 2555
1918 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
01 พ.ย. 2555
1919 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางสายบ้านช้าง หมู่ที่ 7,15 ตำบลท่าเรือ บ้านหมนเหนือ หมูที่ 15 เชื่อมบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
29 ต.ค. 2555
1920 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแจ็ค หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
24 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| 192 |193| |194| |195| |196| |197| |198