ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1921 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
02 ต.ค. 2555
1922 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1, 8) ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
20 ก.ย. 2555
1923 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายทางนา - บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
502
18 ก.ย. 2555
1924 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
03 ก.ย. 2555
1925 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง มีสภาพใหม่ ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
465
10 ส.ค. 2555
1926 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยตาหมื่น หมูที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
08 ส.ค. 2555
1927 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
08 ส.ค. 2555
1928 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
01 ส.ค. 2555
1929 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ (หมู่ที่ 11,16,18,19 ตำบลท่าเรือ) ดาวน์โหลดเอกสาร
508
11 ก.ค. 2555
1930 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
550
10 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| 193 |194| |195| |196| |197| |198