ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ต.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ต.ค. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมหมึก จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ต.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ต.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจเช่าพื้นที่เว็บไซต์รายปี ตั้งแต่วันที 4 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ต.ค. 2564
16 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน ตุลาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2564
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172