ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า 81-5283 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 พ.ค. 2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง บท 1038 และ กพ 2486 เดือน พค 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 พ.ค. 2565
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 เม.ย. 2565
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างพื้น คสล.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ จำนวน ๑ งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 เม.ย. 2565
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 เม.ย. 2565
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 เม.ย. 2565
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางเคียน ม.12 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 เม.ย. 2565
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 120แอมป์ 12 โวลล์ สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 เม.ย. 2565
19 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 เม.ย. 2565
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดลาว หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192