ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 ม.ค. 2564
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง - วัดโดน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 ม.ค. 2564
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถฟาร์มแทร็กเตอร์ จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 ม.ค. 2564
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-7547 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 004 54 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 ม.ค. 2564
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 ม.ค. 2564
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ม.ค. 2564
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ม.ค. 2564
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำคลองส่งน้ำในเขตตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ม.ค. 2564
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ม.ค. 2564
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160