ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ม.ค. 2564
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางนอกและยางในรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-5283 นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ 003 50 0002 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ม.ค. 2564
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20*1.80 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 ม.ค. 2564
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ม.ค. 2564
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ม.ค. 2564
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 ม.ค. 2564
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ม.ค. 2564
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๒๘๓ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ม.ค. 2564
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สีดำ) HP Laserjit 12A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ม.ค. 2564
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160