ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ม.ค. 2564
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 ม.ค. 2564
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 ม.ค. 2564
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ม.ค. 2564
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ม.ค. 2564
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 ม.ค. 2564
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนน คสล.สายทางเข้าวัดชมประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรมมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 ม.ค. 2564
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหินลอย หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 ม.ค. 2564
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปุก - สามแยกอนามัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 ม.ค. 2564
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160