ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ไม่มีระบายขนาด 4*8 เมตร พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 เม.ย. 2564
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ขนาด 4*8 เมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ไฟส่องสว่างภายในเต็นท์ และเต็นท์โดมขนาด 5*8 เมตร โครงการณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงเทษกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่าง วันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 เม.ย. 2564
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 เม.ย. 2564
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 โครงการส่งเาริมสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 เม.ย. 2564
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 เม.ย. 2564
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซท้่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 เม.ย. 2564
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 เม.ย. 2564
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิบประชาสัมพันธ์โครงการิ ขนาด 1*3 เมตร จำนวน 1 ป้ายรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 เม.ย. 2564
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โ ครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 เม.ย. 2564
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172