ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายบางระกำแยก1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 ก.ย. 2564
232 ประกาศผลการเปิดซองข้อเสนอจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 ก.ย. 2564
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 ก.ย. 2564
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก หมายเลข 416 59 0051 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 ก.ย. 2564
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 ก.ย. 2564
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางเปรม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 ก.ย. 2564
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายหนองหนอน- ชัยยุทร หมู่ที่ 12โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ก.ย. 2564
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 ก.ย. 2564
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายในไร่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ก.ย. 2564
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายนายเยื้อน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
21 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193