ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซ่มถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ ๑๔,๑๖ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 มี.ค. 2564
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐ ๔๖ ๐๐๐๑ จำนวน ๕๐ ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 มี.ค. 2564
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ 14,16 ต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 มี.ค. 2564
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพลาสติกตัวอักษรนูน ขนาด ๖๐*๙๐ ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 มี.ค. 2564
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่่น รถบรรทุกดับเพลิง ทะเบียน บม ๙๐๖๔ นศ. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 มี.ค. 2564
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารสุข ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 มี.ค. 2564
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 มี.ค. 2564
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๑๐๓๘.,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ ๒๕๘๖ นศ. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 มี.ค. 2564
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๕๒๘๓ นศ. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 มี.ค. 2564
240 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168