ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพร้อมดื่ม 100% (ยูเอชที) ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 มิลลิลิตร/กล่อง ชนิดจืด จำนวน 54,180 กล่อง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 พ.ย. 2564
242 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 พ.ย. 2564
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2564-28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 ต.ค. 2564
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระบบ อบต.ท่าเรือ อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 ต.ค. 2564
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง สำหรับการบริการฉีดวัคซีนเชิงรุงในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริการส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
18 ต.ค. 2564
246 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ต.ค. 2564
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
11 ต.ค. 2564
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจดมาตรและจัดเก็บค่าน้ำประปาเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19 ตำบลท่าเรือโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 ต.ค. 2564
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 ต.ค. 2564
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198