ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 ต.ค. 2564
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ต.ค. 2564
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 6*12 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือมีโครงเหล็กอยู่แล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ต.ค. 2564
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 6*12 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือมีโครงเหล็กอยู่แล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ต.ค. 2564
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล,พิมพ์หนังสือรวบรวมกฏหมายระเบียบ กกตฯลฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประธาน กปน.และพิมพ์คู่มือสำหรับผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 ต.ค. 2564
256 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ต.ค. 2564
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยฝนเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ ประจำรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-5352 นศ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ต.ค. 2564
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 ต.ค. 2564
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมเติมหมึกพิมพ์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ต.ค. 2564
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198