ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 336 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 50 0005 จำนวน 4 เส้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ก.พ. 2564
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 ก.พ. 2564
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เเบบ 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
05 ก.พ. 2564
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน พื้นเหล็กแผ่นดันขยะ และพื้นรับขยะพร้อมทาสีเพื่อกันสนิม รถบรรทุกมูลฝอยทะเบียน ๘๑-๙๕๑๑ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๕ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ก.พ. 2564
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทาง 60,000 กิโลเมตร พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายทะเบียน 82-5352 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ก.พ. 2564
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ก.พ. 2564
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 ก.พ. 2564
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ก.พ. 2564
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0043 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ก.พ. 2564
270 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168