ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ประตูน้ำไม้เสียบ - บางทวด หมู่ที่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.พ. 2564
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ก.พ. 2564
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. รถยนต์ส่วนกลาง กพ 2486 นศ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ก.พ. 2564
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.พ. 2564
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 ก.พ. 2564
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ก.พ. 2564
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของอบต.ท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.พ. 2564
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 ม.ค. 2564
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง - วัดโดน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ม.ค. 2564
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถฟาร์มแทร็กเตอร์ จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168