ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดติดประกาศแบบกระจกเลื่อน ผ้่่ากำมะหยี่พร้อมขาตั้งบอร์ดหน้าเดียวขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร x 1 เมตร ขนาดความลึกบอร์ด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 ก.ย. 2564
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 ก.ย. 2564
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง รถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 630 46 0001 จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ก.ย. 2564
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นไม้เอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ก.ย. 2564
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ก.ย. 2564
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายจังหนู-บางคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ก.ย. 2564
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองจังหนู-หนองหนอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 ก.ย. 2564
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท้าวราช-บางเคียน หมูที่ 13 ตำบลท่าเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ก.ย. 2564
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0004 จำนวน 1 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ก.ย. 2564
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Samsung Printer Xprees M 2875 D (116S) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193