ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบางขวาง-หนองไทร หมูที่่ 2 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
02 ก.ย. 2564
282 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ก.ย. 2564
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60
01 ก.ย. 2564
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียบ 81-5283 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ก.ย. 2564
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ก.ย. 2564
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ย. 2564
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ., รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ก.ย. 2564
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลวงสงฆ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
31 ส.ค. 2564
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคศล.สายเลียบคลองจังหนู - หนองหนอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
31 ส.ค. 2564
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193