ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ธ.ค. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำซอยโชคดี หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 ธ.ค. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บม 9064 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 003 49 0001โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 ธ.ค. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ธ.ค. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดปฎิกูล หมายเลข 004 54 0001 หมายเลขทะเบียน 81-7547 นศ. ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ธ.ค. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางนอกและยางใน รถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 81-2538 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 003 จำนวน 2 ล้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8
16 ธ.ค. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 ธ.ค. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ธ.ค. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ธ.ค. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 81-9511 นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180