ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1038 2486 นศ. เดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 มิ.ย. 2565
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า 81-5283 นศ. เดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 มิ.ย. 2565
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงานสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 มิ.ย. 2565
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเรือ จำนวน 4 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 พ.ค. 2565
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกครูไข่-ท่าส้มป่อย ม.1 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 พ.ค. 2565
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานงานเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำรถบรรทุกขยะ 81-2538 นศ. จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 พ.ค. 2565
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำรถบรรทุกขยะ 81-2538 นศ. จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 พ.ค. 2565
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล./กล่อง สำหรับให้เด็กพัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ จำนวน 1,045 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
31 พ.ค. 2565
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มล./กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จำนวน7,890 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 พ.ค. 2565
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบไฟ ระบบสตาร์ท บท 1038 นศ. จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198