ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
27 ส.ค. 2564
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสวิทย์ควบคุมกระจกข้างซ้าย รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพ 2486 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0006 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
27 ส.ค. 2564
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
27 ส.ค. 2564
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวคอริ่งสำหรับเจาะคอนกรีต)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 40 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ส.ค. 2564
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุงานบ้านวานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 ส.ค. 2564
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทั่วไปทรงกลมพร้อมฝาปิด (ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร) จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ส.ค. 2564
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ส.ค. 2564
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ส.ค. 2564
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 ส.ค. 2564
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193