ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายเหมืองไส้ไก่ร่วมพัฒนา(ตอนที่3) หมู่ที่ 19 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ส.ค. 2564
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายในไส หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
23 ส.ค. 2564
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายส่วาง- ในอ่าว หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
23 ส.ค. 2564
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายดอนโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
23 ส.ค. 2564
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายดอนโรงวัว หมู่ที่ 19 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
23 ส.ค. 2564
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนขอบเหมืองวิทยาศาสตร์บ้านมะม่วง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
23 ส.ค. 2564
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 ส.ค. 2564
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายชื่อซอยถนนภายในเขตตำบลท่าเรือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
06 ส.ค. 2564
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุง/เปลี่ยน ระบบช่วงล่าง ระบบเกียร์ และระบบไฮโดรลิคบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 81-2538นศ. หมายเลขครุภัณ์ 001 56 0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
06 ส.ค. 2564
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193