ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 ส.ค. 2564
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 37 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ส.ค. 2564
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บท 1038 นศ. ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ส.ค. 2564
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไ้ฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ.ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 ส.ค. 2564
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ส.ค. 2564
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
02 ส.ค. 2564
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 ส.ค. 2564
318 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
02 ส.ค. 2564
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขนาด สูง 6.5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งสามแยกจังหูน ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
23 ก.ค. 2564
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุง/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 336 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 50 0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
23 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193