ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงยกระดับถนนสายประตูนำบางใหญ่-คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 ก.ค. 2564
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 00148 0004 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 ก.ค. 2564
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูล หมายเลข 81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 0005 55 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 ก.ค. 2564
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 6 X 12 เมตร พร้อมติดตั้ง ณ สามแยกจังหูน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 ก.ค. 2564
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกครูไข่-ท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
14 ก.ค. 2564
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ก.ค. 2564
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 18 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ก.ค. 2564
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบางคล้า-ทวดลุง หมู่ที่ 12 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
12 ก.ค. 2564
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหลวงสงฆ์ หมู่ที่ 4 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ก.ค. 2564
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายทางนา-บ้านช้าง หมู่ที่ 5,7 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192