ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง - วัดโดน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 ม.ค. 2564
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถฟาร์มแทร็กเตอร์ จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
29 ม.ค. 2564
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-7547 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 004 54 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 ม.ค. 2564
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ม.ค. 2564
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 ม.ค. 2564
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 ม.ค. 2564
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำคลองส่งน้ำในเขตตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ม.ค. 2564
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 ม.ค. 2564
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 ม.ค. 2564
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
26 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172