ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 ธ.ค. 2563
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2538 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 ธ.ค. 2563
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ไม่มีระบาย ขนาด 4*8 เมตร โต๊ะ และเก้าอี้ พร้อมไฟส่องสว่าง ภายในเต็นท์ และไฟรอบข้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 ธ.ค. 2563
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ และสารส้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ธ.ค. 2563
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมถังน้ำไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 712 55 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ธ.ค. 2563
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ และสารส้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ธ.ค. 2563
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมถังน้ำไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1,500 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 712 55 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ธ.ค. 2563
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ธ.ค. 2563
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-5283 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ธ.ค. 2563
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง บริเวณสามแยกจังหูน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
15 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168