ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 ธ.ค. 2563
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
15 ธ.ค. 2563
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำริมถนนซอยท่าเรือ 74 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ธ.ค. 2563
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 8,300 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
07 ธ.ค. 2563
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงที่อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ธ.ค. 2563
346 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ธ.ค. 2563
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม ขนาด A4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 ธ.ค. 2563
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ไม่มีระบาย ขนาด 4*8 เมตร จำนวน 2 หลัง ตั้งแต่วันที่ 2-7 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ธ.ค. 2563
349 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 ธ.ค. 2563
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168