ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหัวหมอน หมู่ที่ 5 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
12 ก.ค. 2564
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายแคสูงพัฒนา(นายแย้ม)หมู่ที่ 16 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ก.ค. 2564
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายรายได้จังหวัด2 หมู่ที่ 4,5,14,15,16,19 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 ก.ค. 2564
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายชัยยุทธ-ในไร่ หมู่ที่ 8,12 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 ก.ค. 2564
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองจังหูน-หนองหนอน หมู่ที่ 3,12 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 ก.ค. 2564
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายสระน้ำบางทวด-สุขสวัสดิ์ หมู่ที่1,9 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 ก.ค. 2564
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงยกระดับถนนสามแยกหอประชุมชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
12 ก.ค. 2564
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับท่อเมนประปา หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 ก.ค. 2564
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ 10 ขนาด 4.00x7.80 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 ก.ค. 2564
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนในสังหัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
09 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193