ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 ม.ค. 2564
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.ท่าเรือ ม.16 ต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 ม.ค. 2564
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบหลุยส์สีทอง (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ) ขนาด 50*65 ซม. จำนวน 1รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ม.ค. 2564
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 จำนวน 192 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 ม.ค. 2564
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON รุ่น L -Q 590 จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 ม.ค. 2564
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 ม.ค. 2564
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โดม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 6 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ม.ค. 2564
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยางสีขาว (ถุงมือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 ม.ค. 2564
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 ม.ค. 2564
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172