ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม 100% ขนาด 200 มิลลิลิตร ขนิดจืด และนมสดพร้อมดื่ม 100% ขนาด 200 มิลลิลตร /กล่อง ชนิดจืด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
17 ก.ย. 2563
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นมสดพร้อมดื่ม 100% พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลิลิตร /ถุง ชนิดจืด และนมสดพร้อมดื่ม 100% ยูเอสที ขนาด 200 มิลลิลิตร /กล่อง ชนิดจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 ก.ย. 2563
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล.สายทางเข้าวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ก.ย. 2563
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
15 ก.ย. 2563
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมรชาติ พื้นที่ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 ก.ย. 2563
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย พื้นที่ 19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ก.ย. 2563
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝาผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 ก.ย. 2563
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ก.ย. 2563
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 ก.ย. 2563
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 9064 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160