ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ.,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ.ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 ก.ค. 2564
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้ิเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ก.ค. 2564
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ก.ค. 2564
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ก.ค. 2564
355 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ก.ค. 2564
356 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำำตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ก.ค. 2564
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 มิ.ย. 2564
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บม 9064 นศ. หมายครุภัณฑ์ 003 49 001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
27 มิ.ย. 2564
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุง/เปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
25 มิ.ย. 2564
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุง/เปลี่ยน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊๖บุ๊ก จำนวน 3 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193