ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่มณี หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ก.พ. 2564
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคลองแพร้วฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีณณมราช โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 ก.พ. 2564
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทั่วไปทรงกลม (สีน้ำเงิน) ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิต พร้อมระบุ จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ก.พ. 2564
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
23 ก.พ. 2564
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบังดล-ซอยลูกดก หมู่ที่๒ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
22 ก.พ. 2564
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มเปลี่ยนแปลงประตุอาคารสำนักงาน อบต.ท่าเรือ (หลังเก่า) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
18 ก.พ. 2564
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ก.พ. 2564
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 ก.พ. 2564
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟ LED สีดาว จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
17 ก.พ. 2564
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180