ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ส.ค. 2564
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ส.ค. 2564
363 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 ส.ค. 2564
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขนาด สูง 6.5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งสามแยกจังหูน ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
23 ก.ค. 2564
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุง/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 336 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 50 0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
23 ก.ค. 2564
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขนาด สูง 6.5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งสามแยกจังหนู ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ก.ค. 2564
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกียกกาย1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
20 ก.ค. 2564
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองนกเภา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
20 ก.ค. 2564
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหนอน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
20 ก.ค. 2564
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายคอสะพานบางขวาง-สายแยกม.8 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198