ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Samsung Prinmter Xperss Series รุ่น M 2875 FD 116S จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 ม.ค. 2564
372 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2564
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ธ.ค. 2563
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2538 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ธ.ค. 2563
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ไม่มีระบาย ขนาด 4*8 เมตร โต๊ะ และเก้าอี้ พร้อมไฟส่องสว่าง ภายในเต็นท์ และไฟรอบข้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ธ.ค. 2563
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ และสารส้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 ธ.ค. 2563
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมถังน้ำไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 712 55 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 ธ.ค. 2563
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ และสารส้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 ธ.ค. 2563
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมถังน้ำไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1,500 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 712 55 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ธ.ค. 2563
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172