ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 เม.ย. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซท้่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 เม.ย. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 เม.ย. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิบประชาสัมพันธ์โครงการิ ขนาด 1*3 เมตร จำนวน 1 ป้ายรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 เม.ย. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โ ครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 เม.ย. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 เม.ย. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๕๒๘๓ นศ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 เม.ย. 2564
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด ๒๘ ซม. ความจุ ๑๘.๔ ลิตร ความร้อน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 เม.ย. 2564
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารสุข ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 เม.ย. 2564
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154