ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 เม.ย. 2565
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนวีดหมน หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 เม.ย. 2565
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไมตรี ม.17 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 เม.ย. 2565
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายที่จอดรถ ๖ ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 เม.ย. 2565
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้และไฟส่องสว่าง โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 เม.ย. 2565
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายSML เหมืองน้ำวิทยาศาสตร์ ม.17 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 เม.ย. 2565
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 เม.ย. 2565
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 เม.ย. 2565
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 9064 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 เม.ย. 2565
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193