ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ธ.ค. 2563
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ธ.ค. 2563
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ธ.ค. 2563
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ธ.ค. 2563
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ธ.ค. 2563
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ธ.ค. 2563
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ธ.ค. 2563
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ ระหว่างที่ 1 ธันวาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ธ.ค. 2563
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ธ.ค. 2563
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172