ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 มิ.ย. 2564
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 มิ.ย. 2564
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 มิ.ย. 2564
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038นศ., รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 มิ.ย. 2564
405 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 พ.ค. 2564
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 พ.ค. 2564
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 2586 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0006 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 เม.ย. 2564
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 เม.ย. 2564
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงยกระดับถนนสายชัยยุทร - ในไร่ หมู๋ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
27 เม.ย. 2564
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
27 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193