ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสถานีสูบน้ำ (บ้านชะเมา) หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 ส.ค. 2563
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 ส.ค. 2563
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทางชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 8 เส้น จำนวนไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดดดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพา ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 ส.ค. 2563
414 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ e-bidding และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ส.ค. 2563
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสำนักสงฆ์ ม.10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ส.ค. 2563
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด A4 พร้อมเข้าปกเย็บเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ส.ค. 2563
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 ส.ค. 2563
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ส.ค. 2563
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ส.ค. 2563
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160