ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 เม.ย. 2564
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จเ่งเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
23 เม.ย. 2564
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
23 เม.ย. 2564
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำริมถนน คสล.ซอยท่าเรือ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 เม.ย. 2564
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบสยน้ำข้ามถนนสายนายคล้อย-ครูบล หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 เม.ย. 2564
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำริมถนนคสล.ซอยท่าเรือ 22 หมู่ที่2 ตำบลท่าเรือ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 เม.ย. 2564
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำข้ามถนน คสลสายหลังที่อยุ่อาสัย หมุ่ที่ ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 เม.ย. 2564
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 เม.ย. 2564
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 เม.ย. 2564
420 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193