ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเพลิงเชื้อและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ส.ค. 2563
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ส.ค. 2563
423 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ส.ค. 2563
424 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ส.ค. 2563
425 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ส.ค. 2563
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
31 ก.ค. 2563
427 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต๋ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 2486 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
31 ก.ค. 2563
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำรายไ้ด้ จว.1 - โอนายทั่ง ม. 4 ต. ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 ก.ค. 2563
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านหน้าต่าง - ประตู อาคารหลังเก่า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
24 ก.ค. 2563
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160