ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ก.ค. 2563
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ก.ค. 2563
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 9064 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 003 49 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ก.ค. 2563
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กจ 2715 นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ 009 57 0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ก.ค. 2563
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา ม 13 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 ก.ค. 2563
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 4.00*7.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 ก.ค. 2563
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงของครอบครัว หลักสูตรการทำผ้าบาติก จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 ก.ค. 2563
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 4.00 * 7.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 ก.ค. 2563
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนซอยท่าเรือ 7 ม.10 ต.ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 ก.ค. 2563
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นมสดพร้อมดื่ม 100% พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร /ถุง จำนวน 20,458 ถุง แลพนมสดพร้อมดื่ม 100% ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร /กล่อง จำนวน 9,458 ถุง จำนวน 2 รายการ โ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160