ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 มิ.ย. 2564
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 มิ.ย. 2564
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 มิ.ย. 2564
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบน้ำซอยท่าเรือ 5,7 (สุขสมบูรณ์) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 มิ.ย. 2564
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มประตูหน้า กระจกห้องกองศึกษาและห้อฃนายก อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 มิ.ย. 2564
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 มิ.ย. 2564
437 เชิญชวนวิจารณ์ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 มิ.ย. 2564
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 มิ.ย. 2564
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดท่าเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 มิ.ย. 2564
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายฟาร์มแพะ หมู่ที่ 15 ตำบล ท่าเรือ อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198