ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 มิ.ย. 2563
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 มิ.ย. 2563
443 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษาภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 มิ.ย. 2563
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนและตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพ 2486 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 พ.ค. 2563
445 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 21 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 พ.ค. 2563
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 พ.ค. 2563
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 พ.ค. 2563
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 พ.ค. 2563
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน - ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 พ.ค. 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยท่าเรือ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงิ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154