ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โตั๊ะ เก้าอี้ และเช่าเวที ขนาด 8*5 เมตร พร้อมเเสงสีเสียงดนตรีและผู้ควบคุม โครงการส่งเสริมประเพณีแและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 ก.ย. 2563
442 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ ราคากลาง,ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,แบบรูปรายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ก.ย. 2563
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ย. 2563
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ก.ย. 2563
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ก.ย. 2563
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ก.ย. 2563
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ก.ย. 2563
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ก.ย. 2563
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ย. 2563
450 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168