ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารสุข ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 เม.ย. 2564
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 เม.ย. 2564
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม ๙๐๖๔ นศ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 เม.ย. 2564
444 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 เม.ย. 2564
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุนประกันสังคม จำนวน 6 เดทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 เม.ย. 2564
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 เม.ย. 2564
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 มี.ค. 2564
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพหล-เสรี หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 มี.ค. 2564
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบไฮโดรลิค เปิดท้ายกระบะ ระบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๓๘ นศ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 มี.ค. 2564
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน ๓ คัน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193