ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ส.ค. 2563
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลี ขนาดไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 ส.ค. 2563
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2538 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 46 0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ส.ค. 2563
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทางสองชั้น ชนิด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 8 เส้น จำนวนไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหา ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 ส.ค. 2563
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม นมสดพร้อมดื่ม 100% ยูเอชที ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 มิลลิลิตร/กล่อง ชนิดจืด จำนวน 7,334 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ส.ค. 2563
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 147 ถัง ซื้อถังน้ำ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 10 ถัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ส.ค. 2563
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านยายป่วน หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ส.ค. 2563
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานบางเตย - ประตูน้ำไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
26 ส.ค. 2563
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
25 ส.ค. 2563
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระะเบื้อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168