ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 มี.ค. 2564
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่าเรือ หมู่ที่๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 มี.ค. 2564
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดครงการซ่อมแซมถนนสายรายได้จังหวัด๑ หมู่ที่ ๔,๕,๖,๑๔,๑๕,๑๖,๑๙ ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
24 มี.ค. 2564
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
22 มี.ค. 2564
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในเขตตำบลท่าเรือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 มี.ค. 2564
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถกระเช้่ไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๒๘๓ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๓-๕๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 มี.ค. 2564
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ขนาด ๑.๒ *๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 มี.ค. 2564
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๑๓ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
19 มี.ค. 2564
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
19 มี.ค. 2564
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน ๘๒-๕๓๕๒ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๖๑ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193