ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลท่าเรือหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 มี.ค. 2564
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 มี.ค. 2564
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
16 มี.ค. 2564
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 มี.ค. 2564
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซท้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง ขนาด ๑๒๐ แอมป์ ๑๒ โวลล์ จำนวน ๔ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 มี.ค. 2564
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซ่มถนนสายพระหลา - บ้านช้าง หมู่ที่ 7,15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
16 มี.ค. 2564
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโรงการซ่อมแซมถนนสายในเขตตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 13 ต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
16 มี.ค. 2564
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 มี.ค. 2564
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 มี.ค. 2564
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่าเรือหมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193