ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก ขนาด 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
15 มี.ค. 2564
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่่ิอมแซมถนนภายเขต ตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 มี.ค. 2564
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง-วัดโดน หมู่ที่ 7,19 ตำบลท่าเรือ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 มี.ค. 2564
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
12 มี.ค. 2564
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยาในที่ก่อสร้างอาหารอเนกประสงค์ อบต.จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
12 มี.ค. 2564
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
09 มี.ค. 2564
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 มี.ค. 2564
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนพื้นเหล็กแผ่นดันขยะ และพื้นรับขยะพร้อมทาสีเพื่อกันสนิม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๑๑ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๕ ๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 มี.ค. 2564
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กรัม จำนวน ๕๐ โหล และสบู่ก้อนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กรัม จำนวน ๖๐ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 มี.ค. 2564
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ชนิด ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๘ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193