ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 พ.ค. 2563
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน พฤษถาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 พ.ค. 2563
483 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 พ.ค. 2563
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 1.2 เมตร แบบ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37
29 เม.ย. 2563
485 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนสายลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายจังหูนบางคล้า หมู่ที่ 14 บ้านจังหูน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 เม.ย. 2563
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 เม.ย. 2563
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 เม.ย. 2563
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
23 เม.ย. 2563
489 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 เม.ย. 2563
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนหลังคาโค้งสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154