ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ก.ย. 2563
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งพร้อมจัดสถานที่ และจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ ยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
03 ก.ย. 2563
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โตั๊ะ เก้าอี้ และเช่าเวที ขนาด 8*5 เมตร พร้อมเเสงสีเสียงดนตรีและผู้ควบคุม โครงการส่งเสริมประเพณีแและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ก.ย. 2563
484 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ ราคากลาง,ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,แบบรูปรายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
02 ก.ย. 2563
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ก.ย. 2563
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ก.ย. 2563
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ก.ย. 2563
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ก.ย. 2563
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ก.ย. 2563
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172