ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 มี.ค. 2564
482 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 มี.ค. 2564
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่มณี หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 ก.พ. 2564
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคลองแพร้วฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีณณมราช โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 ก.พ. 2564
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทั่วไปทรงกลม (สีน้ำเงิน) ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิต พร้อมระบุ จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
23 ก.พ. 2564
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
23 ก.พ. 2564
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบังดล-ซอยลูกดก หมู่ที่๒ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 ก.พ. 2564
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มเปลี่ยนแปลงประตุอาคารสำนักงาน อบต.ท่าเรือ (หลังเก่า) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
18 ก.พ. 2564
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
17 ก.พ. 2564
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192