ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม ๙๐๖๔ นศ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 เม.ย. 2564
42 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 เม.ย. 2564
43 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 เม.ย. 2564
44 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 เม.ย. 2564
45 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 เม.ย. 2564
46 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 เม.ย. 2564
47 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 เม.ย. 2564
48 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 เม.ย. 2564
49 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 เม.ย. 2564
50 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154