ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
12 พ.ย. 2563
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมระบบประปา หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 พ.ย. 2563
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปักเสาปักเสาไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
12 พ.ย. 2563
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 20 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 พ.ย. 2563
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟแบบมีสวิทซ์ เปิด - ปิด ทุกช่อง ความยาวขนาด 5 เมตร จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 พ.ย. 2563
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
11 พ.ย. 2563
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 336 นศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 พ.ย. 2563
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 พ.ย. 2563
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 พ.ย. 2563
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180