ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 เม.ย. 2564
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
26 มี.ค. 2564
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพหล-เสรี หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 มี.ค. 2564
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบไฮโดรลิค เปิดท้ายกระบะ ระบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๓๘ นศ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
26 มี.ค. 2564
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน ๓ คัน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
24 มี.ค. 2564
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
24 มี.ค. 2564
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่าเรือ หมู่ที่๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 มี.ค. 2564
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดครงการซ่อมแซมถนนสายรายได้จังหวัด๑ หมู่ที่ ๔,๕,๖,๑๔,๑๕,๑๖,๑๙ ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
24 มี.ค. 2564
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
22 มี.ค. 2564
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในเขตตำบลท่าเรือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198