ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟ LED สีดาว จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ก.พ. 2564
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
17 ก.พ. 2564
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 ก.พ. 2564
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กใส่แฟ้ม ขนาด ๒ ชั้น ๒๐ ช่่อง จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 ก.พ. 2564
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรายได้่จังหวัด ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
16 ก.พ. 2564
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ก.พ. 2564
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ใบมีดเกรดดิน และตรวจสอบอุปกรณ์ของรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ยี่ห้อ John Deere รุ่น ๕๖๑๕ MFWD หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 ก.พ. 2564
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าชนิดโซล่าเซลล์ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
10 ก.พ. 2564
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปักเสาพาดสายไฟฟ้าระบบปะปาหมู่ที่ ๙,๑๐,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ก.พ. 2564
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยท่าเรือ 17-19 ม.10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
08 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193