ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแสงทอง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
26 พ.ค. 2563
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 พ.ค. 2563
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 พ.ค. 2563
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนำบังเดช หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 พ.ค. 2563
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
22 พ.ค. 2563
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปลิง - ในอ่าว (ตอนที่ 1 ) หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 พ.ค. 2563
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 พ.ค. 2563
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตีน หมู่ที่11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 พ.ค. 2563
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานฉีดพ้นสารเคมีเพื่อกำจัดแมลง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 พ.ค. 2563
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยไม่ต้องล้างออก มีส่วนผสมแอลกฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ปริมาณ 3,500 มล. จำนวน 12 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160