ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารสุข ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 มี.ค. 2564
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 มี.ค. 2564
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๑๐๓๘.,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ ๒๕๘๖ นศ. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 มี.ค. 2564
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๕๒๘๓ นศ. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 มี.ค. 2564
535 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 มี.ค. 2564
536 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 มี.ค. 2564
537 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 มี.ค. 2564
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่มณี หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ก.พ. 2564
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคลองแพร้วฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีณณมราช โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 ก.พ. 2564
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทั่วไปทรงกลม (สีน้ำเงิน) ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิต พร้อมระบุ จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198