ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20*1.80 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
25 ม.ค. 2564
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 ม.ค. 2564
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
22 ม.ค. 2564
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 ม.ค. 2564
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
22 ม.ค. 2564
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๒๘๓ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 ม.ค. 2564
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สีดำ) HP Laserjit 12A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 ม.ค. 2564
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
20 ม.ค. 2564
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 ม.ค. 2564
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193