ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 ม.ค. 2564
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 ม.ค. 2564
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 ม.ค. 2564
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ม.ค. 2564
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนน คสล.สายทางเข้าวัดชมประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรมมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 ม.ค. 2564
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหินลอย หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
18 ม.ค. 2564
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปุก - สามแยกอนามัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
18 ม.ค. 2564
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ม.ค. 2564
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 ม.ค. 2564
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
12 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193